Agencja AMARAgencja Celna
i Transportowa

ul. Karmelkowa 31
52-437 Wrocław

   71 355 85 72
     71 355 08 63

 biuro@amarwroc.plDOKUMENTY

Wzory dokumentów do pobrania:

Aby upoważnienie było ważne, należy należy uiścić opłatę skarbową. Kopia potwierdzenia uiszczenia opłaty skarbowej stanowi załącznik do upoważnienia. Ponadto, do upoważnienia (w oryginale) należy dołączyć kopie dokumentów założycielskich firmy:
  1. odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej
  2. zaświadczenie o nadaniu numeru statystycznego REGON
  3. zaświadczenie o nadaniu numeru ewidencji podatkowej NIP
Wymienione dokumenty powinny zawierać aktualne dane tzn. nie starsze jak sprzed trzech miesięcy. W przypadku zaistnienia zmian winny być aktualizowane. Po wypełnieniu i podpisaniu dokumentacji zmian, należy przesłać ją na nasz adres.

powrót
Copyright © 2009 Agencja AMAR